€ 5700
€ 9600
05-10-17 12:45 Vetura Gjilan
Me marrëveshje
04-10-17 08:59 Vetura Prishtinë
Me marrëveshje
02-10-17 19:32 Vetura Mitrovicë
€ 12300
01-10-17 18:44 Vetura Podujevë
Me marrëveshje
€ 4550
Me marrëveshje
Me marrëveshje
09-09-17 13:47 Vetura Prishtinë
Me marrëveshje