€ 4000
Me marrëveshje
10-11-17 09:05 Troje Prishtinë
€ 550000
21-10-17 18:48 Troje Prishtinë
Me marrëveshje
Me marrëveshje
Me marrëveshje
22-09-17 09:02 Troje Gjilan
Me marrëveshje
21-09-17 09:10 Troje Prizren
€ 76000
20-09-17 10:35 Troje Fushë Kosovë
€ 5500
14-09-17 09:01 Troje Prishtinë
Me marrëveshje
Me marrëveshje