€ 4550
08-09-17 12:10 Tjetër Viti
€ 5690
06-09-17 08:33 Tjetër Fushë Kosovë
Me marrëveshje
05-09-17 16:50 Tjetër Prishtinë
Me marrëveshje
12-08-17 18:44 Tjetër Gjakovë
Me marrëveshje