Me marrëveshje
30-11-17 16:40 Paisje sportive Prishtinë
€ 490
12-11-17 09:01 Paisje sportive Shtime
Me marrëveshje
25-10-17 08:40 Paisje sportive Gjilan
€ 1300