26-09-17 23:32 Ndërtimtari Malishevë
Me marrëveshje