€ 117000
Me marrëveshje
11-03-18 19:40 Tjetër Prishtinë
Me marrëveshje
10-03-18 18:29 Troje Prishtinë
€ 230
07-03-18 03:09 Dhoma Prishtinë
€ 60
28-02-18 19:22 Dhoma Prishtinë
€ 100
19-02-18 10:22 Lokal Vushtrri
Me marrëveshje
17-02-18 15:12 Troje Fushë Kosovë
€ 6000
17-02-18 15:09 Banesa Prishtinë
Me marrëveshje
€ 100
06-02-18 14:30 Banesa Prishtinë
€ 200
05-02-18 12:42 Banesa Prishtinë
Me marrëveshje