22-09-17 09:02 Troje Gjilan
Me marrëveshje
21-09-17 09:10 Troje Prizren
€ 76000
20-09-17 22:56 Banesa Prishtinë
€ 200
20-09-17 10:35 Troje Fushë Kosovë
€ 5500
20-09-17 10:26 Banesa Prishtinë
€ 250
Me marrëveshje
14-09-17 09:01 Troje Prishtinë
Me marrëveshje
Me marrëveshje
Me marrëveshje