Me marrëveshje
26-12-17 08:24 Telefona Celularë Mitrovicë
€ 220
07-12-17 16:02 TV Diasporë
Me marrëveshje
30-10-17 07:59 Kompjuter Gjilan
€ 220
Me marrëveshje